Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Szibéria Trans
[ Örkény Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. szeptember 20. hétfő    Mai névnap(ok): Friderika a - a - a
Mátyás B. Ferenc

MÁTYÁS B

 

 

Orbán bogarai *

 

Krónika

az emberről, aki visszavágott

a termálvizet pisáló véneknek

 

 

 

Annak ellenére, hogy nyomát sem lelte a boldogságnak, amelyet édesanyja a bölcsője fölé hajoltában oly gyakran és szívből megígért, Kajos Tádé igen jól elboldogult az életben. Mintha nem ismerte volna meg kellő korában a törekvés adományát, mindig elégedett volt. Következésképpen nem is vitte sokra, hogy problémát jelenthessen számára a sorsa.

Valóban együgyű lett volna? Félkegyelmű, ahogy a közvélemény tartotta róla? Vagy csak igénytelenségéből adódó gondtalan élete keltette irigyeiben ezt a hatást?

Amíg édesanyja élt, senki nem vetemedett megbélyegezni őt. Az asszonyokat irigységükben gyökerező, konok megvetésük, a férfiakat szexuális bűntudatuk tartotta vissza attól, hogy szájukra vegyék a szép Kajos Ilka hobokos fiát, aki minden jel szerint igen-igen az apjára ütött. És nem csak pofára, de gyermeteg maradt természete szerint is. Mert máig köztudott a fronton pusztult Kajosról, hogy öntörvényű volt a javából. Honvédnak is csak azért sorozták be a háború alkonyán, mert akkortájt a szép Ilka szekerét a csendőrőrmester úr toszogatta.

Falubolondjának lennie kell, ahogyan papjának, rendőrének, polgármesterének és juhászának is! – érveltek a helybéliek, ha valaki kötelező válaszadásra sarkallta őket. E szociológiai aranyigaz-ságot alkalmanként annyicskával egészítette ki az immár örök-erényességre (múltat sóvárgó vénségre) jutott asszonynép, hogy: na meg faluribanca is mindig akadt, hogy sanyargathasson bűneikért valamennyiünket az Úr neheztelése. Erről pedig a férfiak is kizárólag ittasan és maguk között voltak más véleményen, persze csak a kocsma védelmében, ha fröccsök és felesek keresztezésében elzsibbadt már lelkükben a csodálkozás adománya.

A fővárosi rendező, bizonyos Ármin Báthory, amolyan farmeres-fülbevalós, testékszerezett ifjonc, tipikusnak számított ezen a vidéken. Akár a néger, hogy csokibarna, vagy a cigány, hogy majdnem. Valójában nem volt más, mint amilyennek mindig is tudták ezen a tájon a rendezőket, akár a lidércet és a farkaskoldust, na meg a sztrigákat is. Nem keltette fel jottányit sem a település érdeklődését. “Mi’frászt hozhat nekünk egy magyar filmes, te bolond” – nevetett rajta megszokásból a kocsma népe, midőn Tádé hírét hozta a filmeseknek. És Kajos Tádéval ekkor történt meg először, hogy nem talált alkalmas élcet a kudarcát bagatellizálni.

Valamikor, úgy harminc esztendeje, midőn még Taddeusnak nevezték, ha szólították, arra a kérdésre, hogy mit keresett életerős férfi létére a termál-fürdőben (amiről köztudomású, hogy az ingük hátulját is már leganézó vénemberek és a kakas láttán csak a koránkelésre gondoló szipirtyók vizeletétől bűzös és langyos a vize), Kajos Tádé váratlan szellemességgel válaszolt:

– Visszavágtam a banyáknak! Belepisáltam a húgyköves levükbe, amiben áztatóztak!

A kocsma népét oldalára döntötte a röhögés, és másnapra az egész falut is. Mert szájról szájra adván, igen hamar híre terjedt annak, hogy Kajos Tádé bizony jól visszavágott a kénes-fürdőben! Ám azóta hiába gyártotta tréfáit, az ösztönös népi humor kósza szele sem legyintette meg soha többé. Napok, hetek és esztendők múlásával lassacskán magának beszélő falubolondja lett belőle, az emberből, aki oly hatásosan “visszavágott a termálvizet pisáló véneknek”.

Ármin Báthory tehát rosszul választotta ki Kajos Tádéban azt a személyt, akivel lepaktált. A filmezés hírét ugyan szerte vitte a faluban, de eleve érdektelenként az ő tolmácsolásában.

 

Medárd nyaggatta nyár volt. A több órás napsütés mellett gyakran összeverődtek a felhők, zápor sorozott és mindig váratlanul. Törvényszerűen adódott, hogy összetalálkozzanak a falu fórumának számító kocsmában mindazok, akik tudtukon kívül a filmezés lenni, vagy nem lenni kérdésében illetékesek voltak.

Az ivó frissen ázott öreg ruhák párolgásától sűrű légterében bódult legyek hányták a fittyet a lámpáról alácsüngő légypapír-csíkokra. Ezt mindenki tapasztalhatta, amikor ajkához emelve a fröccsös poharat kortyot nyelinteni hátravetette kalapját. Az iszogatóknak éppen nem akadt számottevő közös témájuk, ahányan csak voltak, annyi felé szakadt a beszélgetés. Még Kajos Tádé sem talált áldozatra, akinek elsüthette volna legfrissebb fergeteges tréfáját, amikor esőtől csapzottan betoppant a rendező úr a hozzá méltatlanul koros asszisztensnőjével, akiről lerítt, “hogy minden bizonnyal zsarolhatja valamivel a rendezőt, mert kizárt dolog, hogy ilyen életerős ifjonc a film csillogó világából, ahol milliós gázsikat osztogatnak, természetes anyjánál öregebb, aszott tyúkot válasszon kámfuteréül éjjelre-nappalra, erre az isten háta mögötti vidékre, ahol a kutya sem baszarint rá, hogy később majd lejárassa férfi ízléséért” – szögezte le Korpa Jani, a falu első méhészgazdája.

– Bekergette magukat is az eső – állapította meg a kocsmáros.

– Be a hétszentségit – igyekezett parasztosan beszélni a rendező. – Töltsön nekünk valami gatyaszaggató töményet, hogy megóvjon a tüdőlötyögéstől.

Az emberek csak nézték, hogy tréfának szánta-e?

– Maga is itt van, Tádé bátyó? – örvendezett a rendező.

– Itt – bólintott Kajos Tádé, a falu bolondja. – Aki nincs itt, az mit sem számít! – tette hozzá örökös tréfakényszerétől hajtva.

Síri csend támadt az ivóban. Az emberek egymásra néztek, hogy ki van jelen?

– Ha már így, együtt vagyunk – szólalt meg a rendező szinte kiabálva –, talán beszélhetnénk üzletről is. Minden bizonnyal sok méhész akad a jelenlevők között, s nekem éppen olyan gazda kellene, aki egy apikultor családról forgatott filmben elvállalná a prímet. Tudna ebben segíteni, Tádé bátyó?

A jelenlévők kezében megállt pohár.

– Mondja ki, rendező úr – súgta Kajos Tádé –, hogy pénzmaggal járna a szerepelés.

– Ezerötszáz az órásgázsi, a főszereplőnek pedig csalá-dostul egy nagyobb összeget is kiutalok... Tudja, Tádé bátyó, csak be kell szorozni! – mondta jól megnyomva minden szavát Ármin Báthory.

– Szarozni vagy nem szarozni, ez itt a kérdés – nevetett fel tréfának szánva szavait a látványosan csapzott öltözetű, koros asszisztensnő.

Ám a mindezidáig igencsak ráérős embereknek hirtelen sürgős tennivalójuk akadt. Volt, aki irattárcáját húzta elő, hogy abban keresgéljen, mintha igazoltatás következne.

– Miért van olyan érzésem, hogy csak a drága időnket pocsékoljuk, góré? – kényeskedett csalódottan az asszisztensnő, s miközben kihívóan nézegette az ivó férfinépét, bele-belenyalintott italába. A pohár áttetsző falán olybá tűnt, mintha nyelvdarabkákat szippantana be húsos ajkai hasítékán.

– Itt most nem arról van szó, hogy kivel dugnál szívesebben, Abigél – morogta a rendező. – Az emberek bizalmát kell megszereznünk vagy pakolhatunk, drágám, s akkor visszaállhatsz a Rákóczi térre, ne feledd!

– Ami elhangzott, az elhangzott – nevetett Kajos. – Fütyüljön rájuk, rendező úr! Higgye el, hogy minden szava a bukszájuk mélyéig hatolt. Még ma este meghányják-vetik a dolgot otthon, s ha már az asszonyaik is rábólintottak, filmsztárnak jelentkeznek valamennyien, meglátja.

Koccintottak, ittak. A rendező hátraeresztette fejét és behunyta szemét.

Közben az ivó elnéptelenedett. Volt, aki alázatosan megbiccentve fejét elköszönt, ám többségük csak jelentőségteljes pillantást vetett a rendező felé, ahogy kiszemelt portékát vesz számba vásárban a minden hájjal megkent, ravaszdi gazda.

A rendező kisvártatva felocsúdott zárt pillái mögül és elégedettnek látszott. Egy hajtásra megitta viszkijét, s mintha a kobakján is szeme lenne és tudná, hogy a kocsmáros az intését lesi, három ujjával jelezve újabb italokat rendelt.

– Tudja – magyarázta az asszisztensnő –, Ármin ösztönös művész. Akinek képe fennakad emlékezete szűrőjén, az lesz a választottja.

– A nagy darab, hallgatag ember, aki az ajtó mellett italozott – mondta a révületből ébredők delejes hangján a rendező.

– Az Korpa volt – tüsténkedett Kajos Tádé.

– Idejében szóltam, hogy elő kéne adjam magam a legjobb formámban – szisszent fel erre az asszisztensnő, és két tenyerével alámarkolva megemelintette melltartóba szorított szilikoncsodáit. – Micsoda név! – sikkantott nevettében. – Nem mondom, közéje keverednék!

– Aranyom – morogta megbékélve a rendező –, ráérünk arra, hogy bájaiddal bunkózd le Pató Pál hazájában a népeket.

 

Úgy első ránézésre is akadt kivetni való Kajos Tádén.

A járása.

Mintha szögfejek törnék örökösen a talpát, puccos volt a lépte, kényeskedő. “Kimondottan uracsos” – Korpáné Csillagos Mari szerint, aki gyakran hívta meg friss maradékra, mielőtt disznómosléknak kavarta volna az ebédjük utóját. Férje, Korpa Jani, bár sertései oldalán állt, megjegyzések nélkül eltűrte. Hogyan is alacsonyodhatott volna le odáig, hogy “érdeket érvényesítsen” – gondolta, és vitára kerekedjen asszonyával a falubolondjáért.

Azon a Medárd-nyaggatta délutánt követő estén Kajos Tádé, mint kényesléptű, törékeny lábú, békászó vízimadár settenkedett a főutca frissen cuppogós sarában. Kerülte a kerítések mögötti porták kiszüremkedő gyatra fényeit is. Nem kellett látnia, tudta, hogy a rejtő sötétségben nem csak ő lopakodik a kultúrház felé, ahova a filmeseket kvártélyozták be. Ha olykor mégis megpillantott egy-egy tétován osonó árnyat, elégedetten nevetgélt, csak úgy magában, akár a szalonnabőrnek kucogó egér. Tudta, amit tudott! A filmezésért beígért pénz iránti kapzsi vágy árama úgy zsibogott végig a helység polgárainak idegzetén, mintha egyazon csupasz villanydrótot markolták volna meg valamennyien.

Ármin Báthory mindeközben igen sűrű forgalmat bonyolított le az egykori művelődési otthon pénztárablakán keresztül. Alig távozott az egyik falubeli, a rejtő sötétségből máris kivált a következő, hogy mélyen a homlokába húzott kalapja védelmében a forgatásra felajánlkozzon. Furcsamód ellenségesek voltak, foghegyről ejtették s ritkán a szavakat, szinte már lihegve szégyenkezésük súlya alatt, és Ármin Bá-thory az ablaküvegbe vágott kerek lyukon keresztül beszippantotta alkoholszutykos leheletüket. Előtte a jegykezelő pultocskán papírlap hevert, balkezében poharat tartott, amit asszisztensnője folyamatosan viszkivel töltött fel. Jobbjában golyóstoll csillant meg az előóvatoskodó holdkorong sápadt fényében, midőn felírta a filmezésre jelentkező nevét.

Kajos Tádé nem mozdult. A palával fedett árnyékszék takarásában biztonságosan nézte végig, hogyan alázkodnak meg szépen sorjában a község büszke gazdái mind.

 

 

 

 

 * Orbán napján rajzanak ki a méhek, ezért nevezik őket Orbán bogarainak

2002-11-19 11:55:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
G. Ferenczy Hanna: Versek, mesék gyerekeknek
Versek, mesék gyerekeknek - Hanna néhány írásával régi-régi tévéműsorokban, sőt egy meséjével - a Gombavár cíművel - filmben is találkozhattak, akik a múlt század hatvanas éveiben voltak gyerekek. Talán a maiak is örülnek nekik; s talán valakinek eszébe jutnak azok a gyerekek is, akik nem az internetről szeretnének meséket olvasni-hallani, hanem hagyományos, papírból készült könyvekből! [ tov?b ]
Tekintet
Kulturális szemle
Kiadja a TEKINTET ALAPÍTVÁNY

A kuratórium tiszteletbeli elnöke: Juhász Ferenc
A folyóiratot jegyzi: Ördögh Szilveszter

Indult: 1988-ban

[ tov?b ]
Lyukasóra
A Lyukasóra átlagosan a terjedelem egyharmadában verseket, kétharmadában prózai műveket közöl. Az utóbbiak között a novellákon, tárcákon, regényrészleteken kívül rendszeresen helyet kapnak útijegyzetek, esszék, tanulmányok, kritikák is, továbbá folyamatosan megjelennek interjúk az irodalmi, művészeti élet jeleseivel, s más kiemelkedő személyiségekkel. [ tov?b ]
PREMIER - művészeti magazin
Színház + az egész világ - havonta megjelenő művészeti magazin a Teraszon is! Papíron keresse a hírlapárudákban! [ tov?b ]
Könyvek - egyszer úgyis megjelennek
Többen, nagy tapasztalatú irodalmárok: "amit egyszer leírtak, az előbb-utóbb úgyis megjelenik". (Egyelőre) virtuális könyvek. [ tov?b ]
Onagy Zoltán internetes beszélgetése Norman Károllyal
Vasi Ferenc Zoltán
Tatár Sándor
Tarnai László
Szauer Ágoston
Sz. Nagy Csaba
Somos Béla versei
Somos Béla
Pallag Tibor
Pintér Lajos
Sándor András
Sárándi József versei
Nyírfalvi Károly
Norman Károly
Marczinka Csaba
[ A rovat ?szes cikke ]
ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]