Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Én egy szemüveges kisfiú vagyok
[ Új Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. október 19. kedd    Mai névnap(ok): Nándor a - a - a
Az ember tragédiája a négyzeten Békéscsabán
Ádámok és Évák ünnepe
Az Ádámok és Évák Ünnepének lényege, hogy a város és a megye középiskoláiból jelentkező csapatok, megtanulják, bepróbálják, majd előadják Madách Imre: Az ember tragédiája című művének egy-egy színjét. A Jókai Színház minden csapat, illetve annak vezető pedagógusa mellé biztosít egy-egy segítő színészt, rendezőt. . A bemutatóra, a tulajdonképpeni Ádámok és Évák Ünnepére áprilisban került sor.

A cím egy kis magyarázatra szorul.

E sorok írója eredeti foglalkozását tekintve, a Nemzeti Színház ügyelője, elegánsabban: előadás-vezetője volt harminchat évig. Tudom, kevesen tudják, hogy ki is az ügyelő, az angol elnevezés talán találóbb: stage manager.Az első munkaszerződésemben a munkaköri leírás így szerepelt:
Feladata a próbák és az előadások zavartalan lebonyolítása.
Szóval, mint ilyen színházi munkatárs 1960-óta 14(!) Az ember tragédiája előadáson működtem közre: kőszínházban, szabadtéren, operában, televízióban, rádióban. A XX. század nagy színház-rendezőivel volt szerencsém dolgozni, s így – nekik köszönhetően – alaposan megismertem a Művet!
Békéscsabán, talán ezért kértek meg, hogy vegyek részt az előadás lebonyolításában.

Ez tehát a 15. (!), és miután Az ember tragédiája 15 színből áll, és minden színt egy másik iskola állított színpadra: 15 x 15, vagyis:

Az ember tragédiája a négyzeten

Nem gondoltam volna, hogy még tudnak nekem újat mondani erről a műről. Tévedtem! Az iskolák mindegyike rendkívül komolyan vette a feladatot. A felkészítő tanárok és a mentorok segítségével és a színházi szakszemélyzet támogatásával olyan sikerű előadást hoztak létre, hogy az eredetileg egy alkalomra tervezett produkciót még kétszer be kellett mutatni.

 
(…)Az esemény szervezői: Józsa Mihály – Programszervező
Fekete Péter – Igazgató

Szóval az "Ádámok és Évek ünnepéről".

A színháznak - és különösen a magyar színháznak - egyik legfontosabb feladat volt és lesz mindig is a nevelés. Persze nem a szó pedagógiai, oktatási értelmében, arra ott van az iskola. A színház a lelki, az erkölcsi, a filozófiai nevelés, a beszéd- és viselkedéskultúra formálásának színtere, és nem utolsó sorban a hazafias nevelésé is. A színházi nevelés alanyai nem csak a gyermekek, diákok, hanem a felnőttek is. A színház valamiféle átmenet az iskola és a templom között úgy, hogy nem helyettesítheti egyiket sem, de mindkettő munkáját segítheti. Az ember alapvető igénye a körülötte lévő világ és a benne rejlő világ megismerése, az iskola elsősorban az előbbire, míg a színház inkább az utóbbira összpontosít. A színháznak természetesen van egy másik feladata is, a szórakoztatás, de mindkettőnek meg kell felelnie, különösen egy vidéki színháznak. A színházak állandó törekvése, hogy munkájuk során saját későbbi felnőtt közönségüket is kineveljék. Ezt szolgálják a gyermek, és ifjúsági előadások, a különféle beavató-színházi előadások, és az Ádámok és Évák Ünnepe program is.

A kezdeményezést a Magyar Teátrumi Társaság nevű - főleg vidéki színházakat összefogó - szakmai egyesület keretein belül indította el a szolnoki Szigligeti Színház, és azóta a debreceni Csokonai Színház, a Veszprémi Petőfi Színház, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és a soproni Petőfi Színház és idén a székesfehérvári Vörösmarty Színház is csatlakozott hozzá. A Békés Megyei Jókai Színház vezetése úgy döntött, hogy a 2011/12-es évadban szintén megrendezi az Ádámok és Évák Ünnepét.

Az Ádámok és Évák Ünnepének lényege, hogy a város és a megye középiskoláiból jelentkező csapatok, megtanulják, bepróbálják, majd előadják Madách Imre: Az ember tragédiája című művének egy-egy színjét. A Jókai Színház minden csapat, illetve annak vezető pedagógusa mellé biztosít egy-egy segítő színészt, rendezőt. A jeleneteknek március közepére kell(ett) elkészülniük, amit egy rövid színházi összepróbálás követ(ett), melynek során a különböző csapatok jelenetei egységes előadássá álln(t)ak össze a Jókai Színház nagyszínpadán, a színház szakembereinek segítségével. A bemutatóra, a tulajdonképpeni Ádámok és Évák Ünnepére áprilisban kerül(t) sor.

A program lényege nem a versengés, nem egymás legyőzése, hanem önmagunké. A cél - ahogy darabban is szerepel - a „küzdés maga”. A cél az a folyamat, amelyben a diákok, olvasás, szövegértés, szövegmondás, cselekvés, együttdolgozás és együttjátszás segítségével jutnak közelebb a mű, a világ, egymás, és önmaguk megismeréséhez, nem pedig készen kapott, az internetről letöltött sűrítmények, mások által kidolgozott vizsgatételek mankóira támaszkodva.

Az előadást, a jeleneteket, tekintélyes szakmai zsűri értékeli, és bár díjakra is számíthatnak a legjobbak, mégsem versenyt akarunk rendezni, hanem egy örömteli, munkás diákfesztivált. (…)

 
A mezőberényi Petőfi Sándor Gimnáziumban tavaly óta, kísérleti jelleggel működik a drámatagozat. Amikor híre kelt, hogy meghirdette a Jókai Színház az Ádámok és Évák Ünnepét, Szabó Ila tanárnő - aki békéscsabai lakos – elment az indító megbeszélésre. Korábban az iskolában arról beszéltek, hogy jó lenne olyan színt választani/kapni, amelyben kevés a fiú. A jelenetek szétosztásakor kiderült, hogy a Mennyek képre nincs jelentkező, így övék lett a lehetőség. „Szereztek” két fiút, az Úr és Lucifer szerepére, amikor kiderült, hogy milyen sok a megtanulandó szövege „Lucinak”… Hááát bizony az illető megfutamodott. Maradtak a lányok Kürti Szabina vállalkozott a feladatra.
(Akkor még nem tudták, hogy volt már példa arra, hogy a szerepet nő játssza. Berek Kati a 80’-as években a Győri Kisfaludy Színházban remek alakítással lepte meg a színházi szakmát.)

Kürti Szabina
 
Kissé tanácstalanul nekiláttak az elemzésnek Mikó Edit és Szabó Ila magyar tanárnők vezetésével. Drámaelmélet órákon elemezték a művet, ismerkedtek Madách munkásságával. Beszédgyakorlatok alapján megtörtén a szereposztás, majd ahogy mondják „nyűglődtünk”. Az események akkor vettek lendületet, amikor Bányai Ágota színművész mentorként a csapathoz érkezett. Az Ő hozzáértése, lendülete magával ragadta, felvillanyozta a társaságot és beindult a munka. A második félévtől kezdve minden kedden és csütörtökön próbáltak, bár a sok szerteágazó elfoglaltság miatt sokan és sokszor hiányoztak a próbákról.
Novák Éva koreográfus segítségével megszületett a kép mozgásvilága. A zene kiválasztásához a zenészszakos kolléga segítségét kérték, kezdett összeállni a kép. Szép lassan elhitték, hogy a kezdeti bizonytalankodás ellenére „lesz ebből valami”.

Modolo Ákos Marco
 
A Lucifert alakító, Kürti Szabina egy talpraesett lány. Különösebben nem ijedt meg a feladattól, kedveli a szereplést, szeret a közösségbe járni, így egy olyan megoldandó feladatnak tekintette, amelyet érdemes jól megoldani. Az eredmény teljes mértékben igazolta a hozzáállását. Egyébként a többiek is kitűnően, érthetően beszélnek, sok hivatásos színész példát vehetne róluk. Szakál Fruzsina már általános iskolában is színjátszó csoportba járt, tehát nem meglepő a jó teljesítményük. A csapat másik tagja, Mucsi Nikolett a drámaírással kacérkodik, írt egy komédiát, amelyről jó visszajelzéseket kapott azoktól, akik már olvasták.

A csapat egy része
 
A „lánycsapat” egyet fiúja, Modolo Ákos Marco, a hangzatos nevét olasz édesapjától kapta, nem mellesleg öt(!) nyelven beszél, és egy nemzetközi német-nyelv verseny győztese. A mezőberényi Orlai Petrics Soma színjátszó kör tagja, amely két éve alakult. (A névadó, a híres festőművész Petőfi barátja, a város szülötte, az ő házukból indult a költő az emlékezetes csatába ahonnan nem tért vissza.)

1. szín - A Mennyekben
 
1. szín

A Mennyekben

Petőfi Sándor Gimnázium, Mezőberény

Úr – Modolo Ákos Marco
Lucifer – Kürti Szabina
Gábriel – Szakál Fruzsina
Mihály – Mundrucz Szilvia
Ráfael – Metz Laura Anna

Angyalok kara

Beinschródt Alexa, Földesi Dóra, Lédig Nóra,
Mihala Rebeka, Mucsi Nikolett, Such Petra,
Szabó Zsófia, Szűcs Rebeka Amália, Hajnal Alexandra Mentor – Bányai Ágota
Pedagógusok – Mikó Edit és Szabó Ila

 
Mezőberény története

Mezőberény területén a Körösök völgyének vízjárta helyein már több ezer évvel ezelőtt megtelepült az ember, az ármentes terepeken és földhátakon.
Az új kőkortól a honfoglalásig számos erre utaló leletet találtak a régészek. A magyarság letelepedésével új korszak kezdődött a település történetében, hiszen ebben az időszakban alakult ki a későbbi Berény nevű Árpád kori falu.
Berény történetét a helytörténészek három korszakra osztják. A Berény név eredetét többféleképpen is magyarázzák. Az látszik legvalószínűbbnek, hogy a Berény szó törzsi név, talán besenyő vagy kabar eredetű. Az ország területén mindenesetre 14 Berény nevű település található, ami a fenti magyarázatot igazolja.

 
Berényben volt a megye első evangélikus gimnáziuma 1802 -1834 között, igazgatója korának egyik művelt személyisége, Skolka András. A Wenckheim kastélyban néhány évig leánynevelő intézet működött, amit Festetich Vincéné vezetett.1838- 1840 között Szendrey Júlia is az intézet tanulója volt. Petőfi Sándor is sok szállal kötődött Berényhez. Baráti és rokoni szálak fűzték Orlai Petrics Somához, a magyar történelmi festészet jeles alakjához. Petőfi több alkalommal is járt Mezőberényben és a Petrics család vendégszerető házában szállt meg. Orlai többször is megfestette itt a költő portréját.
A költő Mezőberényből indult Bem seregébe, hogy beteljesítse küldetését. Ekkor írta utolsó versét a "Szörnyű időt". A költő emlékét a Körös-partján emlékoszlop, a városháza falán dombormű, róla elnevezett intézmények és utcanév őrzi. A Petőfi Művelődési Központ melletti parkban áll Petőfi egész alakos bronz szobra, ifj. Szabó István alkotása.

 
SZÖRNYŰ IDŐ...

Szörnyű idő, szörnyű idő!
S a szörnyüség mindegyre nő.
Talán az ég
Megesküvék,
Hogy a magyart kiirtja.
Minden tagunkból vérezünk,
Hogy is ne? villog ellenünk
A fél világnak kardja.

És ott elől a háború
Csak a kisebb baj; szomorúbb,
Mi hátul áll,
A döghalál.
Be kijutott a részed
Isten csapásiból, o hon,
Folyvást arat határidon
Két kézzel az enyészet.

Egy szálig elveszünk-e mi?
Vagy fog maradni valaki,
Leírni e
Vad fekete
Időket a világnak?
S ha lesz ember, ki megmarad,
El tudja e gyászdolgokat
Beszélni, mint valának?

S ha elbeszéli úgy, amint
Megértük ezeket mi mind:
Akad-e majd,
Ki ennyi bajt
Higgyen, hogy ez történet?
És e beszédet nem veszi
Egy őrült, rémülésteli,
Zavart ész meséjének?

(Mezőberény, 1849. július 6–17.)

1849. július 31-én életét áldozza a Segesvár melletti fehéregyházi csatában.

( Fot? a szerző )
[ Kadelka László ] 2012-06-01 19:02:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Verebes István - Dayka Margit (1907-1986)

Azok a nyolcvanas, kilencvenes évek

Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál

Verebes István - Jancsó Miklós (1921-2014)

Egymással, nem egymás ellen

Balogh Robert Várady Ferenc-díjat kapott

Verebes István - Gera Zoltán

Verebes István - Hátraarc

Néhány emlék egy humanistáról

Benedek Tiborra emlékeztek Békéscsabán

Búcsú Lénárt Istvántól, Papitól

Márton László az idei Artisjus Irodalmi Nagydíjas

Taki

Élt, halt a színházért

Gillham, David R. - Asszonyok városa

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]