Minimum Party tizedszer
Kell az, hogy többen dolgozzunk, együtt alkossunk, másokra figyeljünk és alkalmazkodni tudjunk a másokhoz.

2005. július 30 – augusztus 12. között zajlott a székelyföldi Kászonokban, Tiszástõn a tizedik Minimum Party Alkotótábor.

Vizuális mûvészetek, fotó, film, tánc, kísérleti színház és elméletek – alkotótábor és szakmai fórum az erdõ alján... Tizedszerre is új arcokkal, soha nem ugyanúgy. A mûhelyek mellett mûködõ szakmai fórum megpróbálta felvállalni azt, ami egyébként hiányzik Erdélyben a magyarság körében: a mûvészeti kritika vetületeit.

Ármeán Ottília volt idén a legnépszerűbb előadó
 
Antik Sándor: Három éve járok a táborba, és inkább elõadóként vettem részt a Minimum Party tevékenységeiben. Úgy látom, hogy partiképes lett, és azt tartom nagyon jónak benne, hogy van egy spontán találkozási lehetõség, a résztvevõk találkozhatnak olyanokkal, akik egy-egy területen professzionális tevékenységet gyakorolnak, és itt be is mutatják a saját tevékenységüket. Együtt dolgozhatnak velük a táborban, vagy éppen szórakozhatnak, mert nagyon szép a környezet. Az volna az üdvös, hogy ha ez a nyílt beszélgetési lehetõség megmaradna, és az eddig nagyon jól mûködõ mûhelyek modellül szolgálhatnának. Azt beszéltük a minap, hogy a Minimum Party fórumlehetõsége miatt érdemli meg az összmûvészeti jelzõt, és én meg is elégszem ezzel. Összmûvészet alatt nem azt értem, hogy sok közös mûhely kell. Inkább mindenki végezze a maga dolgát, amit aztán meg lehet együtt beszélni. A katalógus és más multimédia produkciók, amik utólag vagy közben itt készülnek, azok valóban az összmûvészeti jelleget erõsítik.

Antik Sándor már évek óta multimédiás előadásokkal jelentkezik a táborban.
 
A szakmai fórum elõadói és elõadásai:
Mester Béla – két elõadást tartott, az egyiket A literatúrai kritikás folyóírásokról, a magyar irodalomkritika kezdeteirõl, és a másikat Macskakölykök és pezsgõsvödrök címmel a hetvenes évekbeli irodalomkritikáról. Romhányi András A magyarországi (könnyûzenei) újhullámról éppen akkor tartotta elõadását, amikor a táborlakók egy része Csíkszeredába utazott Illés koncertre. Nincsenek véletlenek... Gáspárik Attila: Kritikátlan városkép címû elõadásában a mai városterek kortárs szoborparkjait illette kritikával. Antik Sándor képzõmûvész a Képrétegek elmozdulása c. multimédiás elõadással jelentkezett, amelynek anyagát idõközben közölte A Hét. Besze Barbara: Illusztrátor biznisz címmel a budapesti gyereklapokban eluralkodó giccs-illusztációkat elemzte. Vécsi Nagy Zoltán: Lehet-e beszélni a képzõmûvészetrõl? címmel tartott Palkó Tibor festményeivel illusztrált elõadást, amelyben saját mûkritikusi mivoltára is reflektált. Irsai Zsolt: Látvány az újságban címmel A Hét lap vizuális oldalait ismertette, az elmúlt három évben megjelent lapszámok hiánypótló céllal megvalósult mûvészeti reflexióiról számolt be. Ármeán Ottília: A mûvészeti kritika címû elõadása W. J. T. Mitchell A látást megmutatni címû tanulmányáról szólt, azaz a vizuális kultúra keretfogalmáról. Az elõadásokat beszélgetések, viták követték, így az elvontabb elméletek megközelíthetõbbé váltak.

A filozófus Mester Béla, előadás közben
 
Irsai Zsolt: Arról, hogy mit kínál a Minimum Party...? Mit kínál ez a tábor, mit kínál ez a hely? Valóban, számomra az a legérdekesebb vetülete ennek a jelenségnek, hogy bár manapság a különbözõ nyári táborokon, rendezvényeken fantasztikusan gazdag kínálattal lehet találkozni, úgy érzem, hogy az egy picit a szolgáltatás irányába megy, ahol a diákok befizetnek egy bizonyos összeget, és akkor a szórakozás legszélesebb skáláján bejön az, amiért fizettek. De hangsúlyozom, hogy szerintem ennek olyan szolgáltatás-íze van.
Hál’istennek, nem így történik a Minimum Party idején, amikor az otthonról hozott és elõre vetített vágy itt testet ölt. Van ennek a helynek egy olyan kínálata, ami mûködik, azaz benne az otthonról hozott elképzelések testet öltenek.
Ebben a táborban valóban mûködik az emberek közti találkozás, a hely kínálata: ezek a dolgok organikusan, természetesen nõnek és bontakoznak ki. Nagyon érdekesnek tartom például a vizuális mûvészeti mûhelyindító, elõrevetített keretmotívumát, amelyben a különbözõ irányból érkezõ emberek, szellemiségek, gondolatok testet öltenek anélkül, hogy ennek merev, skolasztikus jelleget adna. De ugyanakkor ez a keret képes arra, hogy összefogja a mûhely munkáját, és nem folyik szét: azaz egy egyfajta szakmai következetesség is jelen van.

Gáspárik Attila, előadás közben Irsai Zsolt A Hét vizuális oldalairól tartott előadást
 
Az elsõ mûhelybemutatkozó a táncmûhelyé volt, Ösztönvilág és Show-tánc címmel két elõadásra is sor került, amit a táncosok kezdeményezésére buli követett, amibe a nézõket is bevonták. A produkciót pezsgõbontás, MP-szülinapi torta és a szakácsnénik másik ajándéka, a nagykászoni bástyás kõfallal körülvett római katolikus templomot ábrázoló falvédõ átadása követett.

A táncműhely produkciója
 
Bata Rita: Amit meg tudtunk csinálni, az a dzsessztánc volt, és ezt nagyon élvezték az emberek. Nagyon jó tánctípus, mert erõsíti a keringést és légzést. Az afrikaiaktól ered, és aztán az amerikaiak tettek hozzá, és még nagyon sok eleme származik innen-onnan a világ minden részébõl, én is hozzáadtam a magam elemeit, ahogyan aztán ezt a show-tánc keretén belül látni is lehetett. A másik, amit még tanultak az emberek, a japán õsi tánc, a bhuto kortárs variánsa. Ez a háború után alakult ki – lázadás a hatalom, az akkori kormány ellen, a diáklázadásokkal egy idõben ... Ez a tánc lecsupaszítja az embert, és állati mivoltában, a lélek mivoltában mutatja meg. Nagyon érdekes volt, kicsit féltem, hogy az emberek nem fogják szeretni, de a darabnak szerintem az lett a legmélyebb része, amikor ezt a mozdulatsort csinálják. Abban a négy, négy és fél percben már teljesen bhutót táncoltak – élvezték, és ennek örülök.

A neves magyarországi mozdulatművész először jött a Minimum Party-ra Mosóporopera - eredeti szerkó, eredeti viccek: ilyen egy Élboy kísérleti színházi előadása
 
A fotó és filmes mûhely az elmaradhatatlan MP-TV esti mûsoraiban mutatta be munkáit. A fotó mûhelyet Fekete Zsolt, a filmes mûhelyet Gáspárik Attila és Schneider Tibor vezették. A vizuális mûvészetek mûhely Bob József marosvásárhelyi képzõmûvész irányításával mûködött, aki Gilles Deleuze olvasatában az idõ virtuális erejét kínálta az alkotók számára elméleti háttérként. A kézmûves mûhelybe bárki bekapcsolódhatott az agyaggal való ismerkedésre, Pünkösti Gabriella irányítása alatt. Az Élboy (Szabó Attila, Vranyecz Artúr, Molnár István) kísérleti színházi elõadásai idén is nagy tapsnak örvendtek. Elõször indult katalóguskészítõ mûhely Besze Barbara és Besze Flóra irányításával, amelynek eredményeként már kész interjúk születtek a táborban, és a sok ezer képbõl álló fotódokumentációból is készült egy válogatás a tábor utáni periódusban megjelenõ katalógus számára. Amikor az idõ is engedte, tábortûz mellett, máskor az erdei házban folytak az esti zenéléssel fûszerezett bulik.

Generátorról megvilágított fákat és vízesést filmeztek
 
Fekete Zsolt: A hétköznapokban én nem dolgozom munkaközösségben, tehát nekem ez egyféle tréning. Kell ez, hogy többen dolgozzunk, együtt alkossunk, másokra figyeljünk, hogy alkalmazkodni tudjunk a másikhoz. Együttlevés, együttlétezés két hétig. Ennek elég kemény feltételei vannak.

Fekete Zsolt: Álpanoráma (fotómontázs)
 
A szervezõk legnagyobb gondja, hogy a közel tíz éve (1995 októberében) összeállt szervezõcsapat már egy "másik generáció", a mostani táborok közönségét mostanára már fiatalabbak képezik, akikkel még nincs elég jól kiépítve a kommunikáció. Minden olyan fiatal (középiskolás, egyetemi hallgató) segítségére szükség van, akik már jártak ezekben a táborokban, ahhoz hogy még sokkal többen jöjjenek, és az õ korosztályuk is magáénak érezhesse a Minimum Party alkotótábort. Ez a Minimum Party-k fõ célja egyébként, a fiatal alkotók és mûvészetkedvelõ közönség számára lehetõséget biztosítani az egymással és a kortárs mûvészettel való találkozásra.

A Bob József vezetésével működő vizuális műhely kiállítása
 
A táborlakók elköszönése: Jövõre veletek ugyanitt! - biztatóan hangzik, a tizenegyedik Minimum Party még újabb táborlakókat, alkotókat vár majd. A tábor meghirdetését a www.minimumparty.org honlapon kell majd keresni.


A fotókat Fekete Zsolt, Kalló Angéla, Szomor Attila, Gáspárik Attila, Bíró Zoltán, Szõcs Anna és Ruzsa István készítették.
[ Pálfi Mariann ] 2005-08-24 00:32:00