Új információk a Rajk-perről a kiadatlan Fejtő-kéziratban
Az első szakvélemény a www.fejto100.hu-n olvasható
2009. október 15-e Rajk László külügyminiszter kivégzésének 60. évfordulója. Áprilisban került elő a tavaly elhunyt történész, politológus, író, újságíró Fejtő Ferenc kiadatlan könyvének kézirata: a Rajk-perről. Rejt-e eddig ismeretlen információkat, tisztáz-e homályos részleteket az 1949-ben írt munka? Thomas Schreiber Franciaországban élő politológus, újságíró, Kelet-Európa szakértő vállalkozott az eddig kiadatlan francia nyelvű Fejtő-kézirat elolvasására és szakmai értékelésére.
A Fejtő100.hu Fejtő Ferenc születésének 100. évfordulóján, 2009. augusztus 31-én indult el. Másfél hónap alatt 28 országból böngészték tartalmát és összesen 47-re nőtt azon pályatársak, barátok és Fejtő-kutatók száma, akiknek írásai – mint a puzzle egyes elemei – átfogóbbá és árnyaltabbá tehetik a Fejtőről kialakítható képet. Felkerültek információk Fejtő monográfusa, Agárdi Péter irodalomtörénész 100. évfordulóra kiadott könyvéről, továbbá tanulmányozható és bővíthető Fejtő Ferenc Magyarországon megjelent könyveinek válogatott listája.

A honlap egyik kuriózuma az a 2009 áprilisában megtalált, 1949. november 26-i dátummal záruló francia nyelvű Fejtő-kézirat, amely sosem jelent meg. „Fejtő Ferenc születésének 100., Rajk László kivégzésének 60. és újratemetésének 20. évfordulóján különösen időszerű a kérdés: vajon megtudhatunk-e újabb részleteket a közelmúlt történelméről?” – hangsúlyozza Földes Anita, a Fejtő100.hu szerkesztője. „Ezért kerestem fel Thomas Schreiber politológust, Fejtő Ferenc egykori barátját, a Le Monde neves újságíróját, akit szintén a szovjet blokk országainak jó ismerőjeként tartanak számon Franciaországban.”

Rajk László a bíróság előtt
 
 

„Mindenekelőtt szeretném felhívni a figyelmet arra – kezdi elemzését Thomas Schreiber –, hogy minden bizonnyal Fejtő értesüléseinek köszönhetően az Agence France Presse (AFP) volt az első nyugati hírügynökség, amely tudomást szerzett Rajk László letartóztatásáról. ” Hisz – mint írja a honlapon teljes terjedelmében olvasható elemzésben – már 1949. június 8-án megjelent az AFP híre, de Magyarországon csak tíz nappal később hozták nyilvánosságra a „Rajk-banda” letartóztatását. „Merem állítani, hogy Fejtő, a kitűnő összeköttetésekkel rendelkező rutinos újságíró, kezdettől fogva tájékozva volt a történtekről. ... kezdettől fogva a jugoszláv kérdések egyik nemzetközileg elismert szakértője volt, aki különös figyelemmel kísérte 1948-tól kezdve a Tito és Sztálin közötti konflikust és ennek a különböző, születőben lévő népi demokratikus országokban való következményeit. Tehát jóval a szeptemberi kirakatper előtt Fejtőnek esetleg már többé-kevésbé pontos elképzelései voltak arról, vajon mi fog történni a letartóztatás óta biztosra vehető tárgyaláson.”

A mára megsárgult, félig áttetsző selyempapírra gépelt lapokon az oldalszámozás szerint 379 oldalt rejtett a vastag kék dosszié, amelyen Fejtő kézírásával szerepel: Livre sur Rajk, azaz Könyv Rajkról. Thomas Schreiber kommentárja: „Az eddig ismeretlen Fejtő-kézirat olvasása közben szembetűnő, hogy valójában három, talán négy anyagból tevődik össze, amelyet a szerző ügyesen összeszerkesztett. Sok a hiányzó oldal és ebben a formában a kézirat aligha tekinthető nyomdakésznek. Ugyanakkor a kéziratban vannak olyan részek, amelyek méltán felkelthetik a fiatal történész-nemzedék érdeklődését. Az eddig ismeretlen Fejtő-kézirat új információkkal szolgál például Rajk és az 1945 utáni ellenzék kapcsolatáról, Rajk és Sulyok Dezső viszonyáról, Károlyi Mihály tanúskodásáról, stb.”

A kézirat részlete (tartalomjegyzéke és két oldala Faludy Györgytől és Ignotus Páltól szerzett információkkal) a Fejtő100.hu -n először olvasható magyarul, ahogy Thomas Schreiber szakvéleménye is – teljes terjedelmében.

2009-10-15 12:20:00